Sa fleksibilnim depozitom možete:

  • Otvoriti račun u EUR
  • Deponujete kad god želite
  • Kamata će se obračunavati od dana deponovanja
  • Dobijenu kamatu primićete na kraju svakog meseca
  • Putem automatskog naloga možete redovno da štedite bez potrebe da dođete u banku

kao i,

  • Ne postoje provizije za otvaranje ili zatvaranje računa
  • Minimalan bilans stanja potreban za fizička lica je 500 EUR

 

Fleksibilni depozit je vrsta tekućeg računa koji vam omogućava da uštedite novac i zaradite kamatu na deponovana sredstva i omogućava vam da koristite svoju ušteđevinu u bilo kom trenutku.

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Oročeni depoziti

Nudimo vam sigurno mesto za vaš novac!

Oročeni depozit je sporazum zaključen između banke i klijenta na utvrđeni iznos i rok. Na ušteđeni iznos klijent dobija kamatu u skladu sa iznosom, rokom, valutom i učestalošću kreditiranja kamate utvrđene u ugovoru o depozitu.

Možete oročiti svoj novac u EUR, USD i GBP, a zarađena kamata se plaća na kraju roka dospeća. U zavisnosti od vaših planova, rok može biti na period od 1, 2, 3, 6, 12, 24 ili čak 36 meseci.

Za oročene depozite nema provizije za otvaranje, zatvaranje ili održavanje ovog računa. Takođe, ne primenjuju se nikakva provizija za deponiranja ili povlačenja sredstava nakon dospeća*

* Ako se novac povlači pre roka dospeća, onda se primenjuje provizija.

Raiffeisen banka Kosovo obavezno učestvuje u Fond za osiguranje depozita na Kosovu.

Zakažite sastanak

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here