EBRD i EU udružuju snage sa Raiffeisen bankom za podršku malim i srednjim preduzećima na Kosovu

 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisala je kreditnu liniju od 5 miliona evra saRaiffeisen Bank na Kosovu za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) i za podršku oporavku od krize izazvane pandemijom COVID-19. 


Kreditna linija Raiffeisen Bankebiće dostupna preduzećima koja žele da unaprede svoju tehnologiju, procese ili usluge sa ciljem dostizanja standardaEvropske unije (EU), posebno standarda u vezi sa kvalitetom proizvoda, bezbednosti i zdravlja radnika, kao i ekološkim standardima EU. 


MSP takođe mogu da dobiju i tehničku pomoć, uključujući praktičnu savetodavnu podršku od EBRD-a. Nakon što uspešno završe sa svojim investicionim projektom, moći će da ispune uslove i za dobijanje bespovratnih sredstava u visini od 15 procenata od ukupnog iznosa kredita, koje finansira EU.


Ova nova kreditna linija deo je Programa podrške konkurentnosti MSP na Zapadnom Balkanu, u kom EBRD obezbeđujekredite, a EU obezbeđuje bespovratna sredstva i finansiranje tehničke pomoći. Cilj je da se pomogne MSP da osavremene svoje delatnosti i iskoriste trgovinske prilike u regionu Zapadnog Balkana i šireg evropskog tržišta. 
Nil Tejlor, direktor EBRD-a za Kosovo, rekao je: „MSP su teško pogođena krizom koja traje godinu dana. Zajedno sa svojim partnerima, EU i bankom Raiffeisen Bank, pomažemo im da se oporave, ojačaju svoju sposobnost da izvoze u EU i ubrzaju prelazak na zeleniju, održiviju ekonomiju.“


Tomaš Sunjok, šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU, izjavio je: „Veoma mi je drago što danas obeležavamo uključivanje treće banke partnera za realizaciju Programa podrške konkurentnosti MSP za na Kosovu. Naši zajednički napori će omogućiti kosovskim preduzećima da lakše dođu do finansijskih sredstava i omogući će MSP da dostignu standarde EU, kao i da se prošire na region i svet. EU je sada, i nastaviće da bude najveći donator, investitor i trgovinski partner na Kosovu“.


Robert Vright, izvršni direktor Raiffeisen banke za Kosovo, izjavio je: „Veoma smo zadovoljni što smo u partnerstvu sa EBRD obezbedili 5 miliona evra sredstava za mala i srednja preduzeća na Kosovu. Naši klijenti su prošli kroz veoma težak period zbog pandemije i ovaj sporazum deo je naše posvećenosti da im omogućimo brz i održiv oporavak“. 


EBRD je od otvaranja kancelarije na Kosovu 2012. godine do sada uložilapreko 522 miliona evra kroz 75 projekata. Podrška konkurentnom razvoju privatnog sektora glavni je cilj Banke u zemlji.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here