;

Platforma digjitale që lehtëson përvojën tuaj bankare.

Raiffeisen Plus është platforma më e re dhe e avancuar digjitale nga Banka Raiffeisen. Me anë të kësaj platforme shërbimet bankare nuk njohin hapësirë, kohë e as kufinj.

Platforma përfshin:

 • e-banking - për qasje nga kompjuteri
 • m-banking - Aplikacioni mobil për iOS dhe Android
 • chatbot - Asistenti virtual në Viber dhe Facebook Messenger.

Çfarë veprimesh mund të kryhen nëpërmjet Raiffeisen Plus?

 • 24 orë/ 7 ditë në javë qasje në llogaritë tuaja personale, kudo që ndodheni
 • Siguri maksimale, falë metodave më të reja të verifikimit
 • Kontroll i gjendjes së llogarisë dhe historisë së transaksioneve
 • Kontroll i gjendjes së kartelave te debitit/kreditit dhe historisë së transaksioneve
 • Kontroll i të gjitha detajeve të kredive apo depozitave
 • Shkarkimi i historikut të llogarive në formate të ndryshme (Excel, TXT, apo PDF)
 • Transferimi i fondeve midis llogarive tuaja (transfer midis llogarive tuaja); transferim i fondeve tuaja nga llogaria rrjedhëse në llogari tjetër në valutën EUR,GBP, CHF dhe USD; transaksione brenda bankës
 • Transferim i fondeve tuaja nga llogaria rrjedhëse në valutën EURO në bankat tjera brenda vendit
 • Transferim i fondeve tuaja nga llogaria rrjedhëse në EUR, GBP, CHF dhe USD në banka jashtë vendit
 • Pagesa të faturave të kompanive publike, të përcaktuara nga Banka
 • Pagesa të shërbimeve komunale
 • Pagesa të tatimit dhe pensioneve
 • Pagesat për shlyerjen e detyrimit të kredit kartelës brenda Bankës
 • Arkivim i pagesave të kryera, me mundësi të përdorimit të tyre në të ardhmen
 • Kontrollimi i Nxjerrjeve të Llogarive (statements) për llogaritë tuaja rrjedhëse dhe ato të Kursimit dhe mundësia e printimit të tyre në format PDF, excel, etj.

Çka është CHATBOT

Asistenti virtual në Viber dhe Facebook Messenger. Falë funksioneve të shtuara dhe pamjes të rifreskuar të Raiffeisen Plus, përvoja juaj në këtë platformë do të jetë e një niveli tjetër. Madje ju do të keni mundësinë që të bëni krahasimin e shpenzimeve tuaja për periudha të ndryshme, të cilat do t’ju shfaqen në forma grafike.

Kushtet e përgjithshme të punës për aplikacionin chat-bot

Si funksionon Raiffeisen Plus?

Çdo pagesë apo transferim parash nga platforma Raiffeisen Plus do të kryhet në kohë reale dhe shuma e mjeteve do të shfaqet menjëherë në llogarinë tuaj urdhëruese.

Çka ka të re në Raiffeisen Plus?

Regjistrimi Online (Android/IOS) - është një funksion i ri në këtë platformë, që ju mundëson regjistrimin online përmes vetëm 3 hapave. Ju mund të krijoni kredencialet (emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin) sipas dëshirës. Gjithashtu, në çdo kohë ju mund të ndryshoni emrin e përdoruesit/fjalëkalimin pa nevojën e asistencës nga Banka.

M-banking iOS

Shkarkoni aplikacionin e m-banking per iOS

M-banking Android

Shkarkoni aplikacionin e m-banking per Android

Video udhëzuesi për E-banking

Shikoni video udhëzuesin për përdorimin e e-banking

Manuali për M-banking

Shkarkoni manualin e përdorimit të M-banking

Complementary Content
Tools