Misioni ynë

Të ndërtojmë marrëdhënie afatgjata me klientët tanë duke iu ofruar një gamë të gjerë të produkteve konkurruese si dhe shërbime të një standardi të lartë

 

Banka Raiffeisen e ka Njësinë për shërbime për klientë e cila fokusohet në ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me klientë, përmirësimin e kualitetit të shërbimeve dhe shqyrton kërkesat e klientëve.

 

Kërkesat dhe komentet e klientëve

Formulari i sugjerimeve është i vendosur në të gjitha degët dhe nëndegët. Ne iu inkurajojmë të dërgoni komentet, sugjerimet dhe ankesat tuaja edhe përmes adresës elektronike.

Ne i konsiderojmë komentet tuaja si informacione shumë të rëndësishme për shërbimin e klientëve dhe punojmë për të përmbushur kërkesat tuaja në mënyrë sa më efikase.

Ju lutem dërgoni sugjerimet dhe komentet tuaja në adresën elektronike:

customer.service@raiffeisen-kosovo.com

 

Ne jemi të vendosur të ofrojmë shërbime të standardit të lartë për secilin klient, në çdo kohë.

Complementary Content
Tools