Bordi Mbikëqyrës i Bankës Raiffeisen në Kosovë

RAIFFEISEN BANK KOSOVA


Bordi i Drejtorëve


Z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

Znj. Renate Kattinger - Nënkryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

Z. Markus Plank - Anetar (RBI)

Znj. Diana Lekaj - Anëtare e Pavarur (banore e Kosovës)

Z. Robert Wright - Anetar


Komiteti i Auditimit


Znj. Renate Kattinger - Kryetare, Anëtare e Pavarur (RBI)

Znj. Osvelda Qafa - Nënkryetare, Anëtare e Jashtme e Pavarur

Z. Markus Plank - Anetar (RBI)


Komiteti për Menagjim te Riskut


Z. Peter Lennkh - Kryetar (RBI)

Znj. Renate Kattinger - Nënkryetare (RBI)

Z. Markus Plank - Anëtar (RBI)

 


RAIFFEISEN LEASING KOSOVA


Bordi i Drejtoreve


Z. Johannes Riepl - Kryetar

Znj. Anita Kovacic - Nënkryetare

Z. Eberhard Winkelbauer - Anëtar i Pavarur


Komiteti i Auditimit


Z. Johannes Riepl - Kryetar

Znj. Osvelda Qafa - Nënkryetare

Znj. Anita Kovacic - Anëtare


Komiteti i Menaxhimit të Riskut


Znj. Anita Kovacic - Kryetare

Z. Johannes Riepl - Nënkryetar

Z. Eberhard Winkelbauer - Anëtar


RAIFFEISEN BROKER INSURANCE


Bordi i Drejtoreve


Z. Robert Wright - Kryetar

Z. Fatos Shllaku - Nënkryetar

Z. Erik Roka - Anëtar

Znj. Donika Hasani - Anëtare pa të drejtë vote

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu