Skip to main content

2023

EUROMONEY

“Banka më e mirë” në Kosovë në vitin 2023

United Nations Population Fund - UNFPA Office in Kosovo

Raiffeisen, një nga punëdhënësit kampion në Kosovë për politikat miqësore ndaj familjes në kuadër të projektit “Më Shumë Zgjedhje”

2022

EMEA Finance

“Banka më e mirë” në Kosovë në vitin 2021

Banner - cmimet

EUROMONEY

“Banka më e mirë” në Kosovë në vitin 2022

Banner - cmimet

The Banker

“Banka e vitit” në Kosovë në vitin 2022