Procesi i rekrutimit

Banka operon një sitem të rekrutimit on-line i cili ju mundëson të aplikoni drejtpërdrejtë për vendet e lira të punës në bazë të njohurive, përvojës dhe aftësive të kërkuara për pozitën e tillë.

Të gjitha aplikacionet do të pranohen vetëm përmes sistemit on-line. Prandaj, ju lutem shfrytëzojeni këtë sistem për të aplikuar menqenëse banka nuk do të pranojë aplikacionet e dërguara në mënyra tjera.

Procesi i rekrutimit

Informohuni rreth procesit të rekrutimit në Bankën Raiffeisen

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu