FATCA (Ligji Për Përputhshmërinë me Llogaritë e Huaja) është legjislacion amerikan i shpallur më 18 Mars 2010 që ka hyrë në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA kryesisht është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar klientët e tyre amerikanë.

Banka Raiffeisen në Kosovë, si të gjithe njësitë e rrjetit Raiffeisen Bank International dhe RZB Group, njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat e saj.

Raiffeisen Bank Kosova J.S.C. është e regjistruar në U.S. IRS website me FATCA Status “Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA”; dhe ka marrë “28CWN4.00061.ME.901” si Global Intermediary Identification Number (GIIN).

Ju mund të shkarkoni format më poshtë:

W-8BEN_E

W-9

 

 

Për pyetje të mëtejshme, ju lutem kontaktoni me një specialist të FATCA

 

Complementary Content
Tools