Recourse Factoring

Dinamičan razvoj zahteva inovacije.

 

Recourse Factoring - finansiranje plaćanja faktura sa rokom plaćanja - jednostavan i brz proces.


Šta je FACTORING?

Factoring je finansiranje faktura prenosom potraživanja/fakture nastale kao rezultat prodaje robe ili usluga.

Zašto Factoring? 

Banka plaća klijentu do maksimalno 80-90% računa pre isteka roka važenja faktura. U roku plaćanja kupac plaća račune koje je banka finansirala prodavca/kupca od prvog dana.

  • Brži pristup novcu, jer umesto čekanja na fakturu sa rokom plaćanja od 15 do 120 dana, preko Factoring se naplata faktura vrši odmah.
  • Fleksibilnija alternativa finansiranja, koja pomaže u povećanju i razvoju kapaciteta biznisa.
  • Hipoteke (kolateral) se smatraju potraživanjima/fakturama, što takođe omogućava klijentu da koristi kolateral za druge projekte.
  • Omogućava pregovaranje u roku plaćanja preko prodavca i kupca. Stvaranjem mogućnosti za razvoj obe strane.

 

 

 

 

Video sa uputstvima

Factoring video vodič

Popunjavanje faktura

Factoring video vodič

Uvoz faktura

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here