Reverse Factoring

Dinamičan razvoj zahteva inovacije.

 

Reverse Factoring - finansiranje dobavljača još od prvog dana.

 

Šta je Reverse Factoring?

Reverse (potvrđeni) Factoring je prilično dobro osmišljen sporazum između Kupca, Prodavca i Banke. Polazna tačka reverse factoring-a je Kupac, koga obično predstavlja Korporacija.

Zašto Reverse Factoring?

Glavni izazov za prodavce i kupce je vreme čekanja na plaćanja: dok dobavljači/prodavci preferiraju plaćanje što je pre moguće nakon isporuke, kupci uglavnom insistiraju na dužim vremenima čekanja. Reverse factoring rešava ovaj konflikt i nudi beneficija za kupca.

Mogu da:

  • Prilagode uslove plaćanja
  • Budu u boljoj poziciji da pregovaraju o uslovima plaćanja, ako žele
  • Imaju koristi od boljih uslova popusta, kamata u odnosu na prodavca
  • Pomognu dobavljačima/prodavcima da budu likvidniji,
  • Jačaju imidž biznisa „kompanija koja podržava biznis partnere dobavljače/prodavce"

Video sa uputstvima

Factoring video vodič

Popunjavanje faktura

Factoring video vodič

Uvoz faktura

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here