Šta je Visa Biznis Kartica?

Visa Biznis Kartica je kreditna kartica koja se nudi vlasnicima malih i srednjih preduzeća, kao i velikim korporacijama, nakon ispunjavanja uslova koje postavlja banka.

Ova kartica vam omogućava da imate na raspolaganju limit odobren od strane banke, ta sredstva možete podići putem mreže bankomata, vršiti plaćanja na prodajnim terminalima unutar i izvan zemlje; kao i kupovati robu ili usluge putem interneta.

Limit se može koristiti u određenim vremenskim periodima i na kraju svakog meseca banka će Vas obavestiti o svim transakcijama koje su obavljene u tom mesecu: plaćanja, zabranjene obaveze, obračunate kamate, kao i obavezna minimalna uplata (sa e-mailom ili u filijali, zavisno od vaših preferencija/želja).

Minimalni iznos od 5% iskorišćenog iznosa potrebno je uplatiti do 15. u mesecu. Ova uplata će se automatski teretiti sa vašeg tekućeg računa u periodu od 13. do 15. u mesecu.

Na kraju svakog meseca morate platiti najmanje minimalnu vrednost rate u roku od 15 dana. Nakon 15. dana na neuplaćeni iznos banka će obračunati kamatu utvrđenu prema bankarskim tarifama.

Napomena: Korisnici Micro segmenta mogu koristiti i Visa Biznis karticu za kupovinu na rate bez kamate.

 

Kako možete posedovati Visa Biznis Kartica?

Da biste aplicirali za Visa Biznis Kartica, morate popuniti aplikaciju za kreditnu karticu sa dokumentima koji su potrebni u skladu sa politikama banke, a zatim je predati u bilo kojoj filijali Raiffeisen Banke.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here