Usluga dnevnog deponovanja

Usluga dnevnog deponovanja je proizvod koji Banka nudi svojim klijentima, omogućavajući im da deponiraju svoj novac tokom radnog vremena. Nakon potpisivanja ugovora sa Bankom, klijent dobija „posebnu korisničku karticu", 5 depozitnih kesa i elektronsku fakturu deponovanja, kao i raniju verifikaciju svojih depozita kako bi se izbeglo čekanje u redu.

Usluga deponovanja preko noći

Usluga deponovanja preko noćije proizvod koji Banka nudi svojim klijentima koji im omogućava da deponuju novac 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Usluga deponovanja preko noći je pogodna i sigurna usluga za deponovanje vašeg novca ili novca vašeg biznisa čak i van radnog vremena. Ova usluga je dostupna u Prištini i Peći.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here