Raiffeisen banka, kao članica SWIFT mreže, može da izvrši međunarodne transfere novca uz visoko efikasne usluge, obezbeđujući sigurnost i brzinu u realizaciji međunarodnih plaćanja sada već preko IBAN-a.

Međunarodni transferi sa Kosova u spoljni svet

Možete izvršiti međunarodne transfere iz bilo koje filijale ili ekspoziture naše banke na Kosovu.

Da biste izvršili ove transfere, morate nam pružiti sledeće informacije:

  • Ime, prezime i adresa korisnika
  • Naziv i SWIFT kod banke korisnika
  • Broj računa korisnika koji ima u svojoj banci
  • Naziv i SWIFT kod odgovarajuće banke banke korisnika

Primanje Internacionalnih Novčanih Transfera

Vi takođe možete i primate internacionalne novčane transfere u bilo kojoj od naših filijala ili pod-filijala.

Ukoliko želite da izvršite internacionalne transfere morate dati sledeće informacije kompaniji ili osobo koja želi da vam pošalje novac:

  • Banka primaoca: Raiffeisen Bank Kosovo, Priština, Kosovo, SWIFT kod: RBKOXKPR
  • Broj računa primaoca: broj vašeg računa u Raiffeisen Banci Kosovo: IBAN
  • Ime primaoca: vaše ime ili ime vaše kompanije, kako je registrovano u Raiffeisen Banci Kosovo

Napomena: Pre nego što popunite nalog za međunarodni transfer, uvek proverite detalje na fakturama primljenim od dobavljača. U slučaju da primetite bilo kakvu promenu u podacima u poređenju sa fakturama koje ste prethodno dobili od istog dobavljača (npr. podaci za banku korisnika su se promenili ili se promenila i država u kojoj treba da se izvrši transfer), odmah kontaktirajte svog dobavljača.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

IBAN kod

IBAN kod Raiffeisen Banke

Instrukcije

Uputstva kako da izvršite međunarodni transfer

Raiffeisen banka je povezana sa Kancelarijom za poravnanje međubankarskih računa Autoriteta za bankarstvo i platni promet Kosova. Ovo nam omogućava da vršimo domaće transfere koji podrazumevaju  transfere od i ka korisniku koji ima otvoren račun u bilo kojoj od banaka na Kosovu.

Za više informacija, kontaktirajte svog savetnika u banci ili Korporativni odsek na 038 222 222, lok. 116.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite termin

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Ako lice ili kompanija kojoj ćete vršiti transfer novca takođe ima račun otvoren u Raiffeisen banci na Kosovu, vaš transfer će se smatrati međubankarskim transferom koji ima sledeće prednosti:

  • Korisnik međubankarskog transfera će dobiti transferna sredstva istog dana kada dajete instrukcije za izvršenje međubankarskog transfera novca.

  • Međubankarski transferi između računa Raiffeisen banke Kosovo biće besplatni transferi.

Za više informacija kontaktirajte svoje bankarske savetnike ili pozovite Odeljenje za korporacije na 038 222 222 lok. 116.

Raiffeisen e-Banking

Pređite na Raiffeisen e-Banking da biste realizovali razne bankarske transfere

Zakažite termin

Odaberite način kontaktiranja od strane Banke

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here