FATCA (Zakon o usklađenosti sa inostranim računima) je zakon SAD objavljen 18. marta 2010. godine koji je stupio na snagu 1. jula 2014. FATCA je prvenstveno regulatorni zahtev prema stranim finansijskim institucijama da prijave svoje američke klijente.

 

IRS FATCA

 

Na osnovu Zakona Republike Kosovo br. 05/L-013; Kosovo pripada grupi država IGA 1.

 

Stoga, Raiffeisen banka na Kosovu, kao i sve jedinice mreže Raiffeisen Bank International i RZB Grupe, prepoznaje važnost FATCA i u skladu je sa njenim zahtevima.

 

FATCA Zakon Kosova br. 05 / L -013

 

Raiffeisen Bank Kosova J.S.C. je registrovan u SAD Internet stranica Poreske uprave sa FATCA statusom „ Finansijska institucija koja podnosi izveštaj prema modelu 1 IGA"; i primio je „28CVN4.00061.ME.901" kao globalni identifikacioni broj posrednika (GIIN).

Formate možete preuzeti u nastavku:

W-9 

W-8BEN_E

 

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here