Skip to main content
Pakot e llogarise rrjedhese

Pakot e llogarisë rrjedhëse: Përshtatur përditshmërisë tuaj

Çdo ditë, unë përballem me sfida të ndryshme kur bëhet fjalë për nevojat bankare. Menaxhimi i financave personale, pagesat e ndryshme, planifikimi për të ardhmen, e qëndrimi në hap me teknologjinë kanë rëndësi të madhe për mua. 

Për të përmbushur të gjitha nevojat bankare, unë përzgjedh Pakon Bazë të Llogarisë Rrjedhëse. Me një tarifë fikse mujore, kam të përfshira të gjitha produktet dhe shërbimet bankare që më bëjnë ditën më të lehtë. Duke shfrytëzuar pakon bankare, unë shpenzoj më pak për çdo muaj.  

5 shërbime të përfshira në 1 pako

50% më lirë se sa përdorimi i shërbimeve veçmas

87,000 transaksione të procesuara në muaj

Çka përfshihet në Pakot e Llogarisë Rrjedhëse?

card-standard-credit.jpg

Pako Bazë

1,99 euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në 0,92 euro në muaj.

 • Hapja e Llogarisë Rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit kartelës
 • Aktivizimi E-Banking/M-Banking
 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Zbritje në GIRO pagesat dhe transferet kombëtare në E-Banking
Pako e rekomanduar
card-standard-credit.jpg

Pako Standard

3,49 euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në 7,20 euro në muaj.

 • Hapja e Llogarisë Rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit kartelës
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/M-Banking
 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Zbritje në GIRO pagesat dhe transferet kombëtare në E-Banking
 • Lëshimi i Kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking
 • Zbritje në pagesat e taksave
 • 2 transfere ndërbankare brenda muajit
 • Konfirmim për Vizë
card-standard-credit.jpg

Pako Premium

6,99 euro

/muaj

Aktivizimi dhe shfrytëzimi i shërbimeve dhe produkteve të përfshira në pako, më kursen deri në 0,92 euro në muaj.

 • Hapja e Llogarisë Rrjedhëse dhe mirëmbajtja mujore
 • Lëshimi i Debit kartelës
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e E-Banking/M-Banking
 • Zbritje në tërheqjet në bankomatët e Bankës Raiffeisen
 • Zbritje në GIRO pagesat dhe transferet kombëtare në E-Banking
 • Lëshimi i Kredit kartelës dhe mirëmbajtja mujore për vitin e parë
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e shërbimit SMS Top Up
 • Aktivizimi dhe mirëmbajtja e SMS Banking
 • Zbritje në pagesat e taksave
 • 2 transfere ndërbankare brenda muajit
 • Konfirmim për Vizë
 • 2 gjendje të Llogarisë Rrjedhëse
 • Konfirmim për llogari aktive 
 • Ndërrim i kolateralit

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.