Skip to main content
Pushimt-e-paharruara

Pushimet e paharruara po të presin

Duke paguar pushimin me bonus kartelë tek agjensionet partnere: AltaVia Travel, As Travel Club, Eurokoha dhe Fibula Travel Agency - Kosova, hyni në garë për fituar pushimin e aranzhuar falas.

Si të fitoni pushimin falas?

Paguani aranzhmanin turistik me njërën nga bonus kartelat, tek agjensionet tona partnere: AltaviaTravel, AS travel, Eurokoha, apo Fibula Air Travel.

Ju automatikisht hyni në lojë për t'u bërë njëri nga 3 fituesit, të cilëve do t'u rimbursohet shuma e paguar me bonus kartelë (deri në vlerën maksimale prej 2'000 euro).

Kampanja vazhdon deri më 31 gusht 2024. Tërheqja e fituesve bëhet më datë 04 shtator 2024 dhe fituesit shpallen në faqen zyrtare të Bankës Raiffeisen në Facebook

Shënim: Fituesit do të rimbursohen vetëm për shumën e aranzhmanit turistik të paguar përmes bonus kartelës në POS terminalet e Bankës Raiffeisen. Shuma e paguar në forma tjera (Cash, debit kartelë, tranfer online, etj.) nuk rimbursohet. Shuma maksimale e rimbursuar është 2'000 euro.

Oferta vlen deri më: 31 gusht 2024

Më shumë përfitime me Bonus Kartelën!

Duke poseduar Bonus Kartelën e Bankës Raiffeisen, ju përfitoni më shumë se një kartelë. Kjo do të thotë që keni avantazhin e blerjeve me këste dhe fitimin e bonusit për secilën blerje.

1% Bonus shtesë

Ju përfitoni 1% bonus shtesë në secilën pagesë me këste, me cilëndo bonus kartelë. Për pagesat pa këste ju përfitoni 0.5% bonus.

Oferta ekskluzive me partnerët tanë

Bonus kartela ju ofron mundësi të përfitoni nga ofertat ekskluzive të partnerëve të bankës, duke sjellë përfitime shtesë dhe zbritje për ju.

Ende nuk posedoni Bonus kartelë?

Aplikoni tani online për të marrë kartelën me plot benefite

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.
Ju lutem zgjedhni komunën ku banoni
Ju lutem zgjedhni komunën ku banoni
Termat dhe Kushtet Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.

Pelqimi per CRK Termat dhe Kushtet

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale...

Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale._____________________________________________________________________________________(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

Agjensionet turistike partnere:

Llojet e Bonus kartelave

Pse Banka Raiffeisen?

Ka shumë arsye pse Banka Raiffeisen është partneri i duhur kur kërkoni shërbime bankare. Këto janë avantazhet kryesore:

130 vjet traditë bankare

Banka Raiffeisen në Kosovë është pjesë e Raiffeisen Bank International, duke bartur vlerat e njejta të kompanisë mëmë. Raiffeisen qëndron për sigurinë dhe stabilitetin. 

Banka më e madhe në Kosovë

Banka Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, bazuar në të gjithë treguesit financiar. Ky është rezultat i besimit të vazhdueshëm nga klientët tanë dhe përkushtimit tonë për të ofruar shërbimet më të mira.

Inovacion dhe përkrahje

Ne mbështetemi në inovacionin e vazhdueshëm për t'ju ofruar një përvojë bankare të lehtë dhe pa stres. Me rrjetin më të madh të degëve dhe platformat e avancuara digjitale, ne jemi me ju 24/7.