Skip to main content
News - Banner

RBI: Raporti i tremujorit të parë 2023

RBI: Raporti i tremujorit të parë 2023Të ardhurat neto nga interesi, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, janë të qëndrueshme krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ndërkohë që kanë shënuar rënie në Rusi dhe Bjellorusi

Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet, duke përjashtuar Rusinë dhe Bjellorusinë, shënuan rënie me 5% krahasuar me tremujorin e mëparshëm, kryesisht për shkak të sezonalitetit dhe rënies së ndjeshme në Rusi

Kostot e rrezikut shënuan 301 milionë euro, kryesisht të nxitura nga 278 milionë euro në Rusi dhe BjellorusiRaporti CET1 shënoi 16,0% (i përkohshëm, përfshirë rezultatin), duke përjashtuar Rusinë me 13,7%

Udhëzimet e ROE u rritën si rezultat i pritshmërive më të larta të të ardhurave bazë

Për të lexuar raportin e plotë klikoni këtu.