Skip to main content

Viti i Debit kartelës

Paguaj me debit kartelat e Bankës Raiffeisen në POS terminale dhe bëhu pjesë e lojës shpërblyese për gjatë gjithë vitit. 

Çdo muaj do të dhurojmë nga një shpërblim!
 

Këtë vit ia kemi dedikuar debit kartelave të Bankës sonë, prandaj edhe do të shpërblejmë përdoruesit e tyre. Të gjithë klientët individual, përdorues të debit kartelave të Bankës Raiffeisen, që gjatë periudhës së kampanjës realizojnë pagesa në POS terminale (në të gjitha POS terminalet e bankave në Kosovë) kualifikohen për lojë shpërblyese, për të fituar njërin nga shpërblimet e vlefshme.

Shpërblimet që do të jepen për çdo muaj:

  • iPhone 14 Pro
  • Samsung S22 Ultra

Sa më shumë pagesa që realizoni, aq më shumë mundësi keni  për të fituar shpërblimin. Për më tepër, gara rinis me fillimin e secilit muaj vijues. 

Shpërblimet, periudha e kampanjës dhe datat e tërheqjes

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Shkurt – 28 Shkurt 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Mars 2023

Shpërblimi: Samsung S22 Ultra
Periudha e kampanjës: 01 Mars – 31 Mars 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 11 Prill 2023

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Prill – 30 Prill 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Maj 2023

Shpërblimi: Samsung S22 Ultra
Periudha e kampanjës: 01 Maj – 31 Maj 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 09 Qershor 2023

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Qershor – 30 Qershor 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 11 Korrik 2023

Shpërblimi: Samsung S22 Ultra
Periudha e kampanjës: 01 Korrik – 31 Korrik 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Gusht 2023

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Gusht – 31 Gusht 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 12 Shtator 2023

Shpërblimi: Samsung S22 Ultra
Periudha e kampanjës: 01 Shtator – 30 Shtator 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Tetor 2023

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Tetor – 31 Tetor 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Nëntor 2023

Shpërblimi: Samsung S22 Ultra
Periudha e kampanjës: 01 Nëntor – 30 Nëntor 2023
Data e tërheqjes së shpërblimit: 12 Dhjetor 2023

Shpërblimi: iPhone 14 Pro
Periudha e kampanjës: 01 Dhjetor – 31 Dhjetor 2023 
Data e tërheqjes së shpërblimit: 10 Janar 2024

Mënyra e tërheqjes së shpërblimeve

Shpërblimet do të tërhiqen me anë të aplikacionit easypromosapp.com, me metodën e rastësisë dhe do të publikohen në faqen zyrtare të bankës Raiffeisen në Facebook. Fituesit do të kontaktohen nga zyrtarët e bankës për të pranuar shpërblimin. Ju inkurajojmë që të realizoni sa më shumë pagesa me debit kartelë në POS terminale që të rrisni gjasat për të fituar njërin nga shpërblimet.

Nuk e keni Debit kartelën? Atëhere ju mund të aplikoni tërësisht online për hapje të llogarisë rrjedhëse dhe vizitoni degën vetëm për të nënshkruar kontratën.