Skip to main content

INVESTIMI YNË NË KOMUNITET

Investimi në komunitet është një ndër katër shtyllat strategjike të Bankës tonë për strategjinë e Qëndrueshmërisë/ESG. Gjatë vitit 2022 ne kemi investuar në projekte që kanë ndikim pozitiv në kulturë, edukim, mirëqenie sociale dhe mjedis, dhe për këtë kemi bashkëpunuar me shumë partner që të realizojmë planet e përbashkëta.

Për më shumë informata vizitoni këtë faqe.