Kredi pa destinim të veçantë - vetëm në Raiffeisen Bank! Duke i marrë parasysh nevojat tuaja, Banka Raiffeisen ju ofron kredinë personale si një mundësi shumë të mirë për ju!

Ju mund të merrni Kredi personale edhe nëse e merrni rrogën përmes ndonjë banke tjetër.  

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënesi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 •  
 • Shuma minimale e kredisë është 1,000 € ndërsa maksimale është 20,000 €. (për klientët Premium shuma maksimale është 25,000 €)
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 84 muaj (7vite), kurse per klientet Premium eshte deri ne 120 muaj (10 vite).
 •  

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokument personal identifikimi
 • Kontrata e punës
 • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë (nëse keni)

si dhe: 

 • Ndalesa administrative mbi pagën
 • Bashkëhuamarrës / garantues
 • Pasuria e tundshme

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën Kontaktuese në numrat 038 222 222 dhe 049 222 222 ose vizitoni njërën nga degët më të afërta të Bankës Raiffeisen.

Apliko online

Plotësoni formën e aplikimit për Kredi Personale

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Sigurimi i kredisë

Meso më shumë për mundësinë e sigurimit të kredisë

Banka Raiffeisen ofron Ekspres kredi, që ju mundëson aplikimin me dokumente minimale .

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

 • Të jeni banor i Kosovës
 • Të merrni pagën përmes Bankës Raiffeisen apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi që paga juaj do të procesohet përmes Bankës Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 • Shuma minimale e kredisë është 200 € ndërsa maksimale është 5,000 €.
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në 60 muaj (5 vite).

Dokumentet e nevojshme:

 • Dokumenti personal identifikimi
 • Kontrata e punës

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222 ose 049 222 222

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Sigurimi i kredisë

Meso më shumë për mundësinë e sigurimit të kredisë

Banka Raiffeisen ju ofron Kredi për financim të studimeve universitare si dhe ato pasuniversitare në Kosovë.

Banka Raiffeisen do ta bëjë pagesën për studimet tuaja drejpërdrejtë në llogarinë e universitetit tuaj, në këste sipas afateve të përcaktuara nga universiteti.

Për të aplikuar për këtë lloj të kredisë, ju duhet të jeni student i Universitetit të Prishtinës apo i ndonjërit prej universiteteve private në Kosovë të cilat kanë marrëveshje mirëkuptimi me Bankën Raiffeisen.

Kushtet e kredisë:

 • Hapja e llogarisë për studentë
 • Shuma maksimale e kredisë është 15,000 €
 • Afati maksimal i pagesës së kredisë është deri në  84 muaj (7 vite)
 • Shpenzimet e procesimit të kredisë - 0%

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

 • Dokumenti personal i identifikimit
 • Dokument identifikimi i prindit
 • Indeksi apo kartela identifikuese e universitetit
 • Kontrata juaj e punës apo e prindit

Për më shumë informacione, ju lutem kontaktoni degët dhe nëndegët e Bankës Raiffeisen ose telefononi Qendrën Kontaktuese në numrin 038 222 222.

Kalkulatori i kredisë

Kalkuloni vetë shumën dhe interesin e kredisë që doni të merrni

Cakto takimin

Zgjedhni formën e kontaktimit nga ana e Bankës

Sigurimi i kredisë

Meso më shumë për mundësinë e sigurimit të kredisë

Complementary Content
Tools