Gjatë vitit 2018, Banka Raiffeisen në Kosovë gjithashtu mbështeti projekte të ndryshme nga qytete rajonale të Kosovës si pjesë e thirrjes së hapur. Projektet e mbështetura kanë të bëjnë me artin, sportin dhe mbrojtjen e mjedisit.

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here