Gjithçka që keni ëndërruar për shtëpinë tuaj...

Apliko për kredi hipotekare

Banka Raiffeisen ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Fshatin e Gjelbër në Gjakovë, për të financiar klientët në blerjen e shtëpive përmes kredisë hipotekare me kushte preferenciale. Për më tepër, ju mund të merrni kredi në shumën deri në 350'000 euro, me kohëzgjatje të kthimit të kredisë deri në 25 vite.

Për të marrë më shumë informacione mbi kushtet e kredisë, aplikoni online dhe punonjësit e Bankës sonë do t'ju kontaktojnë:

 

ThankYouNote

Faleminderit!

Ne kemi pranuar aplikimin tuaj.

 

Hapat tjerë:

Ju do të kontaktoheni brënda 2 orëve për të caktuar takim në degën më të afert të Bankës Raiffeisen.
Kur të vini në degë ju duhet të keni me vete:

 

                                                         

ID kartelën                               Kontratën e punës                  Gjendjen e llogarisë bankare
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqimi për CRK" shprehimisht pajtohem dhe në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe nenit 7.2 të Rregullores së BQK-së për Regjistrimin e Kredive i jap pëlqimin Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C me seli në Rr. Robert Doll nr.99, Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70025959, që për qëllime të procesimit, lidhjes, mirëmbajtjes dhe ndryshimit të marrëveshjes së kredisë të bënë përpunimin dhe përdorimin e të dhënave të mija personale, si dhe të ketë qasje në raporte të mija të kredive në Regjistrin e Kredive. Këtë pëlqim unë e jap në mënyrë elektronike në bazë të vullnetit të lirë dhe me interes të ndërsjellë dhe nuk do ta mohoj-më e mbi asnjë bazë juridike apo faktike. Unë jam i vetëdijshëm se dhënia e këtij pëlqimi nuk paragjykon përgjigje pozitive apo nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë.
Me shtypjen/klikimin e butonit "Pëlqim" shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Personale dhe Rregulloren e Bashkimit Evropian 2016/679 (GDPR), të përpunojë të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë, të shkëmbehen dhe përdoren nga Raiffeisen Banka, anëtarët e Raiffeisen Banking Group dhe kompanitë e kontraktuara nga Raiffeisen Bank, për të procesuar aplikacionin e paraqitur dhe për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postës elektronike në adresën time të shënuar më lartë, me qëllim për të më dërguar oferta më përshtatshme dhe të personalizuara (1) përmes procesit të profilizimit dhe/ose njoftime lidhur me produktet dhe shërbimet e ofruara.
* Konfirmoj se jam i njoftuar që nuk jam i obliguar që të jap pëlqimin për marketing direkt/profilizim dhe jam i njoftuar se në çdo kohë kam të drejtë të tërheq këtë pëlqim dhe në atë rast të dhënat e mija nuk do të përdoren për qëllimin e lartcekur. Konfirmoj se të gjitha informatat e dhëna më lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta dhe deklaroj se unë vullnetarisht i kam vënë në dispozicion Bankës të dhënat e mija personale.


(1) Ofertat individuale janë të dizajnuara vecanërishtë për ju duke u bazuar në kuptimin e nevojave tua ekonomike përmes procesit të quajtur profilizim. Profilizimi përfshinë analize te automatizuar të dhënave tuaja personale dhe informatat e tjera. Duke u bazuar  në procesim të tillë ne arrijmë në konkluzione apo prezumime lidhur me nevojat ekonomike ose financiare, përgjegjësinë tuaj financiare dhe karakteristika të tjera të cilat i analizojmë kur krijojmë oferta të tilla.

* Këto fusha janë të kërkuara

Mbi Fshatin e Gjelbër

I projektuar në zonën më të gjelbër në Gjakovë, në Moglicë, Fshati Gjelbër karakterizohet nga natyra e larmishme, e cila përshkohet nga lumi Erenik duke krijuar një kombinim të magjishëm për shtëpinë e ëndrrave

  • 4000 DRUNJË
  • PARKING I SIGURUAR
  • 83 SHTËPI

Arkitekturë bashkëkohore

Fshati Gjelbër, i projektuar që të ofrojë një stil modern jetese, është i formësuar në një lagje të konceptuar me përkushtim brenda një ambienti piktoresk, mes gjelbërimit pafund.

I projektuar në zonën më të gjelbër në Gjakovë, në Moglicë, Fshati Gjelbër karakterizohet nga natyra e larmishme, e cila përshkohet nga lumi Erenik duke krijuar një kombinim të magjishëm për shtëpinë e ëndrrave. Aty çdo faktor është i menduar dhe planifikuar në përpikmëri, që familja juaj të ketë një jetë të rehatshme dhe të sigurtë!

Gjelbërim pafund, hapësira sportive dhe rekreative që familjarët të përjetojnë në maksimum natyrën, ajrin e pastër dhe ndjenjën e plotë të gjallërisë, qetësisë e relaksimit, mbi të gjitha jetën e gjelbër, ku secila shtëpi do të jetë e pajisuar me panele solare për energji të ripërtëritshme.

Vendbanim i tipit të mbyllur, me mbikëqyrje dhe siguri të lartë 24h nga porta e destinuar për hyrje/dalje, me lokacion ideal, 3 km larg nga qendra e qytetit, me një distancë të shkurtër dhe qasje të lehtë në të gjitha pikat kyçe.

Shembull i jetesës ideale ku mbizotëron qetësia absolute me 600m distancë nga rruga kryesore. Brenda lagjes mbizotëron vetëm natyra dhe lumi Erenik, duke ofruar privatësinë dhe qetësinë që gjithmonë keni ëndërruar.

Bëhu me shtëpi, të pajisur me leje ndërtimi, ku me rastin e blerjes bëhet përkthimi menjëherë. Një vendim jetësor që e bën të lumtur të gjithë familjen sepse të jetosh mes gjelbërimit, sigurisë dhe rehatisë është një nga vendimet jetësore esenciale për të gjithë familjen.

Fshati i Gjelbër përveç hapësirave private – shtëpive vetëm për banorë, do të ketë dhe hapësirat publike në distancë të hyrjes së lagjes, ku do të jetë qendra tregtare e pajisur me të gjitha shërbimet e duhura për banorët dhe vizitorët si: restaurant, furrë buke, farmaci, pastrim kimik, kopsht për fëmijë, sallon bukurie e shumë shërbime tjera për një jetesë më të mirë.

Shfleto katallogun

Më shumë informata

Për më shumë informata rreth projektit, vizitoni webfaqen zyrtare: www.fshatigjelber.com

Complementary Content
Tools
chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu

chat-logo

Si mund t'ju ndihmoj?Kliko këtu