Skip to main content
News - Banner
News - Banner

Njoftim lidhur me llogarinë e pagesave me shërbime bazike

Banka Raiffeisen në Kosovë njofton klientët e saj se nga 1 gushti 2023 do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë llogarinë e pagesave me shërbime bazike. 

Kjo pako, e cila buron nga Rregullorja për Qasjen në Llogari Pagese me Shërbime Bazike të Bankës Qendrorë të Kosovës (BQK), u ofron klientëve një numër shërbimesh bazike për një pagesë prej 0.53 Euro/muaj.

Më konkretisht, duke zgjedhur këtë llogari, klientët mund të shfrytëzojnë këto shërbime:

  • Hapja dhe mirëmbajtja e llogarisë
  • Debit kartela (kartela përtërheqjetë mjeteve)
  • Deponimi dhe tërheqja e mjeteve në degë dhe në bankomatët e Bankës Raiffeisen
  • Pagesa me debit kartelë në POS terminale dhe pagesa online përmes platformave e-Commerce në Kosovë
  • Transfere në llogari brenda bankës në degë, përmes platformës E-Banking apo bankomatëve të Bankës Raiffeisen

Është e rëndësishme të theksohet se qasja në një llogari pagese me shërbime bazike nuk kushtëzohet me blerjen e shërbimeve shtesë të ofruara nga Banka.

Gjithashtu, klientët ekzistues të cilët posedojnë llogari pagese, kanë të drejtë të konvertojnë llogarinë e tyre në llogari pagese me shërbime bazike nëse plotësojnë kushtet e parapara sipas rregullores së BQK-së. Me rastin e konvertimit të llogarisë aktuale, klientit i ruhet numri i llogarisë (IBAN) ndërsa për konvertimin e llogarisë së pagesës nuk aplikohet tarifë.

Për të kuptuar më shumë rreth kësaj pakoje, ju mund ta shfletoni rregulloren e BQK-së të cilën e gjeni në vegëzën e mëposhtme:

Rregullore-per-qasje-ne-llogari-pagese-me-sherbime-bazike-.pdf (bqk-kos.org)

Ndërsa për informata shtesë rreth llogarisë së pagesave me shërbime bazike si dhe pakot e tjera që ofron Banka Raiffeisen për klientët e saj, mund ta vizitoni linkun e mëposhtëm:

https://www.raiffeisen-kosovo.com/shq/individe/produktet-dhe-sherbimet/llogarite/llogaria-e-pageses-me-sherbime-bazike/