ThankYouNote

ThankYouNoteDescription

Apply for Visa Bonus CardMe shtypjen e butonit “Pëlqim” shprehimisht pajtohem dhe i jap pëlqimin Bankës që në pajtim me Ligjin e aplikueshëm për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të përpunoje të dhënat e mija personale të lartcekura si dhe të dhënat që mund të bëhen të njohura më vonë të shkëmbehen dhe përdoren nga Banka Raiffeisen dhe anëtarët e Raiffeisen Banking Group për të më kontaktuar me shkrim, me telefon dhe/ose nëpërmjet postes elektronike në adresën time të shënuar më lartë për të procesuar aplikacionin tim për kredi personale.

* Required fields

Prize Game

Customers who qualify for the Bonus Card during the period March 1 - June 30 will be part of the prize game as follows:

I. First prize (for March) - Iphone 13;
II. Second prize (for April) - Samsung S21;
III. Third prize (for May) - Smart TV 65 ”;
IV. Fourth prize (for June) - Voucher for Holidays;

  • Eligible to participate are all customers who apply for Bonus Card during the period 1 March - 30 June
  • Only approved applications will qualify.

Withdrawal of prizes takes place in the first week of each month and will be broadcast live on the official Raiffeisen Bank Facebook page.
 

What are Bonus Cards?

Visa bonus cards are credit cards with a credit limit approved by the bank, and can be used for purchases that can be split into up to 24 interest-free installment and you earn a bonus.

With the Visa Bonus card you can make payments through POS terminals up to the value of 50 euros without having to enter the card PIN

Frequently asked questions about the card can be found here>>
 

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here