Treatment with priority!

As a Premium customer, you will gain positive experiences in the faster and easier execution of all banking operations, always having priority treatment in various fields.

Your requests for contracting the Bank's products, as well as conducting financial transactions at the branch, will be realized in the fastest and simplest way.

At Premium Banking, our doors are always open for you!

Priority treatment also refers to telephone contact with the Bank, or a call to your personal advisor's personal phone.

Përfitimet

  • Asistencë dhe mundësi konsultimi në çdo kohë

    Takime në zyret Premium, vizita personale ose konsulta në telefon. Këshilltari juaj personal është i arritshëm në telefonin celular edhe pas kohës së rregullt të punës në zyrat e bankës.

  • Analiza periodike

    Analiza periodike e investimeve tuaja ose analiza shtesë sipas nevojave tuaja

  • Menaxhimi financiar dhe operacionet e përditshme

    Kujdesi për kursimet tuaja, rritja e përfitimeve nga to, ndihmë në kryerjen e operacioneve bankare të përditshme - këto aktivitete janë fusheveprimi kryesor i këshilltarit tuaj personal.

Planifikimi financiar individual

Pas një analize holistike të gjendjes suaj financiare dhe në përputhje me gamën e gjerë të produkteve dhe shërbimeve në dispozicion, Këshilltari juaj personal krijon profilin tuaj të klientit, së bashku me planin individual financiar që përshtatet më së miri për arritjen e qëllimeve tuaja personale

Complementary Content
Tools
chat-logo

How can I help you?Click here

chat-logo

How can I help you?Click here